Ημερολόγιο Καραντίνας από την The Blender Gallery

Ψηφιακός κατάλογος της έκθεσης ΜΥΘΟΣ του Μανώλη Αναστασάκου

Δείτε τον ψηφιακό κατάλογο της έκθεσης ΜΥΘΟΣ. Επαναπροσδιορίστε τον τρόπο που διαβάζατε μέχρι τώρα ένα έργο τέχνης.

Παράταση έκθεσης | 15 Φεβρουαρίου 2020.

Η διατομική έκθεση των Ελλήνων καλλιτεχνών Αλέξανδρος Μακανιώτης και Κωσνταντίνος Πάτσιος 'Where are the Lotus Eaters" παίρνει παράταση μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2020.