Παράταση έκθεσης | 15 Φεβρουαρίου 2020.

Η διατομική έκθεση των Ελλήνων καλλιτεχνών Αλέξανδρος Μακανιώτης και Κωσνταντίνος Πάτσιος 'Where are the Lotus Eaters" παίρνει παράταση μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2020.